[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เมนูหลัก
ลิ้งค์ภายนอก
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายพิเชษฐ์ บุญทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวจีระพันธ์ วงค์พุทธคำ
ครู
ครูผู้สอน(ฟิสิกส์)
Click ดูประวัติ
นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์
ครู
ครูผู้สอน(เคมี)
Click ดูประวัติ
นายมานพ ตันติกตัญญุ
ครู
ครูผู้สอน(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
Click ดูประวัติ
นายวิรัช รุ่งโรจน์
ครู
ครูผู้สอน(ฟิสิกส์)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์