[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เมนูหลัก
ลิ้งค์ภายนอก
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายธงชัย คฤหานนท์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้ว
ครู
ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวรมิดา จันฟุ่น
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์